Generator Testów

Materiał przygotowany
w Ośrodku Edukacji Informatycznej
i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Autor Dariusz Kwiecień

Strona domowa programu www.gt.prv.pl
Znajdują się tam także gotowe testy z wielu przedmiotów.
Po więcej szczegółów zapraszam na w/w stronę.

S P I S   T R E Ś C I

Ogólne uwagi o programie
Przygotowanie prezentacji od strony technicznej
    Instalacja programu
    Tworzenie nowego testu
    Edycja testu gotowego
    Zapis i wydruk testu