Regulamin Kursów On-line
prowadzonych przez Internet

Nie dotyczy kursu tworzenia i administracji Internetowego dziennika szkolnego
ten kurs posiada własny regulamin.

Formularz zgłoszenia

Proszę zapoznać się z lekcjami próbnymi (dostępne na stronach poszczególnych kursów). Prezentują one metodę i sposób prowadzenia kursu.

Po wybraniu kursu należy wypełnić formularz zgłoszenia, wnieść opłatę (oraz wysłać zgłoszenie i kopię potwierdzenia wpłaty do Ośrodka - numer konta oraz adres podane są w zgłoszeniu). 
Cena wszystkich dostępnych kursów:
100 zł. - dla czynnych nauczycieli
300 zł. - dla osób, które nie są nauczycielami

Uczestnik:
- otrzymuje dostęp do platformy (login i hasło), skąd pobiera lekcje,
- odsyła nauczycielowi konsultantowi swoje prace,
- ma prawo do konsultacji drogą elektroniczną z nauczycielem prowadzącym kurs,
- otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (zaświadczenie wydawane jest na podstawie wykonanych ćwiczeń i przesłanych do nauczyciela prowadzącego kurs).

Czas realizacji kursu - trzy miesiące od jego rozpoczęcia.

Kontakt z prowadzącym kurs - wiadomości i rozwiązane zadania należy umieszczać na platformie.
Odpowiedzi na listy są wysyłane w środy i piątki. W te dni można kontaktować się z prowadzącym kurs również poprzez komunikator Gadu - Gadu w godzinach: 18.00 - 20.00 (numer podany w menu po lewej stronie pod zakładką Konktakt).

Termin rozpoczęcia - dowolny, nie są organizowane grupy, na których skompletowanie należałoby czekać.

Wymagania wstępne dla wszystkich kursów on-line - umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną. Wymagania szczegółowe opisane są przy konkretnych kursach.

Wymagania techniczne - zalecana przeglądarka: Internet Explorer w wersji od 5.0 oraz rozdzielczość 1024 X 768. Za błędy działania platformy w innej przeglądarce nie ponosimy odpowiedzialności.