Wyniki ankiet ewaluacyjnych
przeprowadzanych na koniec każdego kursu

Pytanie 1 - Kurs był dla mnie:
a) za trudny - 0 %
c) w sam raz - 0 %
a) łatwy - 0 %
Zobacz komentarze do odpowiedzi:
Pytanie 2 - Czy kurs zrealizował Pani/Pana oczekiwania?
a) tak - 0 %
c) częściowo - 0 %
a) nie - 0 %
Zobacz komentarze do odpowiedzi:
Pytanie 3 - Sposób prezentowania nowych zagadnień był:
a) za trudny - 0 %
c) przystępny - 0 %
a) w sam raz - 0 %
Zobacz komentarze do odpowiedzi:
Pytanie 4 - Ćwiczeń było:
a) za mało - 0 %
c) w sam raz - 0 %
a) za dużo - 0 %
Zobacz komentarze do odpowiedzi:
Pytanie 5 - Poziom merytoryczny i staranność wykonania materiałów elektronicznych:
a) niezadowalający - 0 %
c) zadowalający - 0 %
a) dobry - 0 %
Zobacz komentarze do odpowiedzi:
Pytanie 6 - Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z konsultacji drogą elektroniczną?
a) tak - 0 %
c) częściowo - 0 %
a) nie - 0 %
Zobacz komentarze do odpowiedzi:
Pytanie 7 - Co należy zmienić w programie kursu i dlaczego?
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 8 - Z których części kursu jest Pani/Pan szczególnie zadowolona/y? Prosimy o uzasadnienie.
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 9 - Z których części kursu jest Pani/Pan najmniej zadowolona/y? Prosimy o uzasadnienie.
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 10 - Czy ma Pani/Pan sugestie skierowane do organizatorów kursów on-line?
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 11 - Co stanowiło dla Pani/Pana problem w czasie kursu?
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 12 - Jakimi formami szkoleń i tematami jest Pani/Pan zainteresowana/y w przyszłości?
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 13 - Skąd dowiedziała/- się Pani/Pan o tego typu szkoleniach prowadzonych przez nasz Ośrodek?
Zobacz odpowiedzi:
Pytanie 14 - Prosimy o wszelkie inne uwagi dotyczące kursu, które nasuwają się Pani/Panu, a nie zapytaliśmy o to w powyższej ankiecie
Zobacz odpowiedzi: