Kursy w tej formie przestają być prowadzone od dnia 1.12.2008 r.
Wszystkich uczestników rozpoczętych kursów prosimy o ich zakończenie w terminie 1.09.2008 - 1.12.2008 r.

Prosimy nie przysyłać już zgłoszeń na kursy dostępne na tej stronie.

Dlaczego warto uczestniczyć
w kursach przez Internet?

Oszczędzamy czas - nie musimy przyjeżdżać na zajęcia grupowe,
nie musimy czekać na zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Oszczędzamy pieniądze - ta forma jest tańsza od tradycyjnych.

Tempo kursu jest dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Otrzymujemy dobrze opracowane materiały, które po kursie
można wykorzystać w swojej pracy dydaktycznej.

NASZE MOTTO

Trudne zagadnienia opisywać jak najprostszym językiem